Cineast

Finns det någon cineast bland våra medlemmar?

Finns det någon som kan tänka sig att ansvara för bioverksamhet i Pensionärernas Hus? Många vill säkert se gamla klassiker igen.

Anmäl intresse till Johannes Mattisson på Studieförbundet Vuxenskolan johannes.mattisson@sv.se eller till oss i styrelsen spfstrangnas@gmail.com