Ivar Lindströms stiftelse hjälper äldre och sjuka i Strängnäs kommun

Ivar Lindströms stiftelse har sedan 2001 verkat i Mariefred. Man vänder sig till behövande ålderspensionärer och långtidssjuka i alla åldrar som har sjukersättning. Vid årsskiftet erhöll stiftelsen tillstånd att utöka verksamheten till hela Strängnäs kommun. Behövande pensionärer och långtidssjuka i hela kommunen kan nu ansöka om tillfälliga ekonomiska bidrag. Ansökan sker på stiftelsens eget ansökningsformulär som finns på SPF:s expedition i Pensionärernas hus och hos Sven-Olov Ersmarker. Första ansökningstillfälle är vårutdelningen vars ansökningsperiod börjar 1 april, pågår under hela april, och avslutas 6 maj. Du kan t ex ansöka om bidrag till tandvård, glasögon, basmöbler, kläder, skor,och hushållsnära tjänster mm.