Mike Wiles: Engelska seder och bruk. 25 okt.

SPF Seniorerna Strängnäs anordnade den 25 okt. en medlemsträff där Mike Wiles, engelsman bosatt i Sverige sedan slutet av 60-talet, berättade humoristiskt om engelska seder och bruk och jämförde med våra svenska, viket gav upphov till många glada skratt. Därefter serverades kaffe med goda smörgåsar och kakor. Lotteridragning avslutade träffen.