Kristina Ekman, Gunnar Hellding 29 nov.

  • Medlemsträff 29 nov
  • Medlemsträff 29 nov
  • Medlemsträff 29 nov
  • Medlemsträff 29 nov
  • Medlemsträff 29 nov
  • Medlemsträff 29 nov

SPF Strängnässeniorerna hade den 29 november medlemsträff där Kristina Ekman och Gunnar Hellding underhöll med fiol- och gitarrmusik. Naturligtvis med sång och allsång blandat. Kristina berättade också att hon spelade på en altfiol och vad som gäller för en sådan.

Innan denna underhållning informerade Lennart Wennberg att föreningen planera för intresserade att starta en studiecirkel om hur man förvandlar gamla foton (våra egna ungdomsbilder eller våra föräldrars) till digitala bilder. Resultatet kan bli ett bra underlag för en fotobok för framtiden. Mer information senare.

Siv Tapper informerade från senaste mötet med Rådet för Seniorfrågor. För att minska fallolyckorna under vintern, har Strängnäs Kommun beslutat att köpa in och gratis tillhandahålla broddar för alla över 65 år. Vi återkommer med mail och anslag om när och var man kan hämta broddarna.

Allt detta skedde tillsammans med skinksmörgås, kaffe och avslut med lotteridragning.