Inf. och diskussion: Hemtjänsten 12 sep.

SPF Seniorerna Strängnäs hade torsdagen den 12 sep. bjudit in till öppet möte i Pensionärernas Hus, för information och diskussion kring ämnet:"Vilka krav och förväntningar kan vi som brukare ha på hemtjänsten." Till mötet kom tre tjänstemän från kommunens socialkontor, som gav information vad som gäller och svarade på frågor.  Tjänstemännen var: Ingmar Juring - enhetrschef, Myndighet och bistånd, Maria Jäderlund - verksamhetschef och Kerstin Hillerström - projektledare. Deltagarna var mycket aktiva och en livlig diskussion uppstod. Tjänstemännen uppskattade att få ett tillfälle att diskutera dessa frågon med seniorer från kommunen som utnytjar hemtjänsten och som vill veta inför framtiden vad som gäller