Göran Saari

  • Medlemsträff 31 maj 2017
  • Medlemsträff 31 maj 2017
  • Medlemsträff 31 maj 2017
  • Medlemsträff 31 maj 2017

SPF Senioterna Strängnäs i samarbete med StudieförbundetVuxenskolan anordna den 31 maj vårens sista medlemsträff. Efter välkomsthälsning och information om kommande aktiviteter fick vi lyssna till trubaduren Göran Saari. Han framförde visor ur den svenska visskatten, tonsatt dikter av bl.a Dan Andersson, egna dikter som han själv tonsatt. Han berättade även om sin uppväxt i Tornedalen och arbetet i Kirnuagruvan. Det var ett mycket uppskattat framträdande, han fick många och långa applåder. Kaffe, smörgås och kaka och trevlig samvaro följde. Efter dragning på vår lotteri önskade vi varan trevlig sommar.