Canasta

Ansvarig: Inger Eriksson tel. 070 3717913

Torsdagar kl. 12.30 - 15.30 i lilla salen i Pensionärernas Hus.