Aktivitetskommitté

Deltagare:

Kjell Elonius (sammankallande), Marianne Andersson och Torsten Johansson