Styrelsen hösten 2021 - våren 2022

Styrelsen består av sju valda ledamöter med uppgifter som fördelats enligt nedan.

 

Kjell Elonius  Ordförande
Leder och fördelar arbetet, har kontakt med distriktet, kyrkan osv.
tel: 072-702 72 73
kjell@elonius.se 

Sören Jansson  Vice ordförande
Bistår ordförande, sammankallande  i programkommittén för månadsträffar
tel:  073-9919915
sorjan@hotmail.se 

Christina Andersson  Kassör
Sköter föreningens ekonomi, medlemsregistret; ansvarig för utskick av program, årsredovisning, ekonomiska rapporter m.m.
tel:  070-37 888 65
christinaraby43@yahoo.se 

Ann-Kristin Grundström Jansson  Sekreterare och ansvarig för hemsidan
Ansvarar för protokoll, annonser och 100 ord i SN, fotograferar, arkiverar  tel: 070-35 75 172
ak.grundstrom@gmail.com 

Sune Samuelsson Ledamot
Trafiksäkerhets- och studieansvarig
tel:  070-577 66 59
sune.samuelsson@telia.com 

Berit Samuelsson  Ledamot
Ansvarar för lokalfrågor i Vrena
tel:  072-573 13 42
beritsamuelsson9@gmail.com

Sven Aldenius  Ledamot
Ansvarar för lokalfrågor i Stigtomta
tel:  070-37 28 176
sven.aldenius@gmail.com  

Du kan även nå styrelsen via denna mailadress:
spfstigtomtavrena@gmail.com

 

======================================================