Promenad

Vi promenerade drygt 5 km idag och fikapaus i sol och grönska.
Med vänlig hälsning,
Margareta Nilsson