Juli

Styrelsemöte igår den 5 juli med den nyvalda styrelsen

Igår sammanträdde den nyvalda styrelsen. Det som främst stod på agendan var höstens alla planerade aktiviteter och månadsträffar. Ett nytt programblad är utarbetat och kommer senare i sommar att distribueras ut till samtliga medlemmar.