Styrelsen har ordet ...

Pga den ökande smittspridningen av covid-19 ställs nu även jullunch in, samt nästa aktivitetsmöte och nästa styrelsemöte. Årsmöte 2021 flyttas till 17/5. Kolla med Kjell om aktuella ändringar.

  • Styrelsens ideer

All verksamhet kommer att ta hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer, som att hålla avstånd till varandra. Tvätta och sprita händerna och inte delta om man har feber, hosta, snuva eller halsont.

Vid uppehållsväder sker underhållningen utomhus. Då tar deltagarna med kaffekorg och egna stolar.

Vid regn är vi i kyrkans lokaler och då kan bara 30 stycken delta (pga av utrymmes själ kan vi inte vara 50 deltagare, som är den almänna begränsningen).

Den 17. augusti kl 14:00 har vi vårt första månadsmöte i Vrena församlingshem.

Anmälan om deltagande ska göras veckan innan till Christina Andersson      
(Tel: 070-378 88 65) eller mailadress: christinaraby43@yahoo.se.

Den 16. augusti kl 10:30 har kyrkan friluftsgudstjänst hos Berit och Kalle i Oxhagen, Bärbo. Tag med kaffekorg och något att sitta på.

På torsdagar kl 10:00 spelar vi boule på Stigtomta banor.
Ansvarig: Torsten Johansson, tel: 073-398 42 77.

Vattengynastik börjar den 11. september kl 13:15 i Hjortensbergsbadet.
Ansvarig: Birgitta Sjöström, tel: 070-517 19 16.

Promenader i Stigtomtas omgivning börjar 25 augusti kl 09:00.
Ansvarig:  Margareta Nilsson, tel: 070-791 08 17.

                 Välkomna !!    / styrelsen