På gång vecka 44

På gång i SPF Seniorerna Stallarholmen.

Aktuella aktiviteter just nu

31 oktober Start för "Matlagningskurs för matglada män". Läs mer här.

31 oktober It-café, den här veckan kommer två konsumentvägledare (Maria och Sanna) från Strängnäs kommun för att informera om säkerheten att "handla på nätet". 

2 november Musik-Café  My Dear Companion. Musiker via Scenkonst Sörmland framför sånger från den amerikanska södern. Alla pensionärer är välkomna men föranmälan är obligatorisk och den görs senast måndag 30 oktober till stenborell@hotmail.se, sms 0707-251155

7 november Träff för nya medlemmar kl.10.00 på Mötesplatsen, i Gula industrihuset. Där ges information om föreningens olika aktiviteter och möjlighet att ställa frågor. 

Se även våra löpande Aktiviteter såsom:

Akvarellmålning, Bokcirkel, Boule, Bridge, Canasta, Fallprevention/Gymnastik med stol, Hälsocirkel, IT-Cafè, Linedance, Musik-Café, Promenader, Resor, mm.