Sillunch med årsmöte

SPF Seniorerna Stallarholmen ordnade traditionsenligt sillunch med årsmöte den 2.september

SPF Seniorerna Stallarholmen ordnade traditionsenligt sillunch den 2.september. Dolf Bergsten började med att hälsa alla 50 personer välkomna, berättade lite om vad styrelsen hade jobbat med under året och informerade om att vi nu äntligen kan starta en del av våra aktiviteter, efterlängtad av alla. Efter att vi hade avnjutit sillunchen startade årsmötet, som vi hade fått flytta fram ett par gånger p.g.a. pandemin. Leif Sundsvik valdes till mötesordförande och mötet genomfördes med den sedvanliga dagordningen. Dolf Bergsten omvaldes till ordförande och två nya ledamöter valdes in i styrelsen, Ann-Sofi Källberg och Else-Mari Jarl. Två ledamöter avgick, Monica Andersson och Sten Borell. De kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.