Nyheter från distriktet

Läs mer om folkhälsoveckan och ofrivillig ensamhet

På distriktets hemsida kan ni läsa om folkhälsoveckan som startade den 17 maj och den stegtävling som pågår. Läs mer här.

På distriktets hemsida finns också tips om hur man motverkar ofrivillig ensamhet. Läs mer här.