Coronavirus

SPF sörmlandsdistriktet tagit beslutet att alla gruppaktiviteter arrangerade av föreningar och distriktet ska ställas in under perioden fram till och med 20 april. Övrig info från förbundet.


Stockholm den 13 mars 2020
Detta nyhetsbrev skickas i första hand till förenings- och distriktsstyrelser och förenings-/distriktsadresser och förbundsstyrelsen. Sprid gärna till andra inom SPF Seniorerna.

Mer om Corona-viruset och SPF Seniorerna

Idag har förbundsstyrelsen genomfört en telefonkonferens med distriktsordförandena för att diskutera SPF Seniorernas hållning till spridningen av coronaviruset. Förbundet fortsätter att rekommendera att organisationen följer de råd och anvisningar som framför allt Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden 1177 utfärdar.

Regeringens beslut att stoppa alla arrangemang med fler än 500 deltagare påverkar direkt ett antal seniormässor i landet. SPF Seniorernas ledning uppmanar nu hela organisationen att vara restriktiv med alla större möten, även de som kanske inte har 500 deltagare men samlar många seniorer.

Så länge Folkhälsomyndigheten inte kommer med rekommendationer att samtliga möten ska ställas in är det upp till varje styrelse att själva fatta beslut om lokala möten ska genomföras utifrån smittspridningen i regionen samt medlemmarnas oro.

Följande är idag rekommendationen från SPF Seniorerna
• Följ råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177 och andra myndigheter.
• SPF Seniorerna rekommenderar att alla större möten skjuts upp eller ställs in.
• Lokala möten kan genomföras utifrån bedömningen av smittspridningen i regionen samt medlemmarnas oro.

Ekonomiavdelningen håller nu på att stämma av alla inbetalningar som har gjorts av central uppbörd. Nästa vecka görs underlagen för utbetalning, vilket innebär att utbetalning kommer att ske innan mars månads utgång, om inget oförutsett inträffar. Detta är prioriterat av ekonomiavdelningen.

Förbundskansliet har nu många samtal och meddelanden från föreningar och medlemmar. Vi försöker att besvara dem så snabb och bra som möjligt men det kan ta lite extra tid.

Om du känner dig sjuk så ska du kontakta i första hand 1177 för information om när och var du ska söka vård.

Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om corona. Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor.