Promenad 2019-09-10

Promenad i Sundbyområdet

SPF Seniorerna Stallarholmen hade den första promenaden i höstens promenadserie tisdagen den 10 sept. Ett tjugotal medlemmar mötte upp vid Hjerts torg i Sundbyområdet och blev informerade av Kerstin Borell om konstinstallationerna längs promenadstråket utmed Mälarens strand. Konstverken har samlingsnamnet "konstpaus"