Årsmöte 2019

SPF Seniorerna Stallarholmen höll sitt årsmöte den 21 februari

SPF Seniorerna Stallarholmen höll sitt årsmöte den 21 februari på Mötesplatsen i Gula industrihuset med ca 80 medlemmar som bjöds på underhållning med Gunnar Hellding och Lennart Roos samt semlor från Printz bageri.

Till mötesordförande valdes Kent Sejbolt och till sekreterare Birgit Carlsson. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse godkändes samt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Till ny ordförande valdes Dolf Bergsten efter Dan Stenmark, som avtackades för sina många år som ordförande i föreningen med blommor och presentkort. Omval av ledamöterna Kjell Ahnström, Monica Andersson, Birgit Carlsson, Anita Engström och Ingrid Sejbolt. Nyval av Sten Borell.

Mötet avslutades med dragning av lotterier. Ordförande tackade för visat intresse och hälsade alla välkomna till månadsmötet i mars.