Välkommen nyhet mitt i sjukvårdsföredraget

Mitt under regionrådet Monica Johanssons (S) föredrag i Pensionärernas Hus den 27 oktober kom en glad nyhet - alla över 65 år ska bli kallade för att få sin tredje covidspruta. Spontana applåder utbröt i publiken som annars gav Monica Johansson ganska tuffa frågor.

  • Kerstin Nilsson, th, diskuterar sjukvårdsfrågor med SPF:s ordförande Britt-Marie Rönnbäck, tv, och regionstyrelsens ordförande Monica Johansson .

Hon är regionens högste ansvarige politiker. Hälso- och sjukvården är den tyngsta biten och dit går 88 procent av regionens mångmiljardbudget.

Region Sörmland ska år 2025 ha Sveriges friskaste befolkning, ett av hennes mål, samtidigt som hon stolt förklarade att Sörmland har Sveriges lägsta regionskatt, 10 kronor och 83 öre.  Men att få de två bitarna att gå ihop tror hon för sin del inte klaras utan en skattehöjning måste till.

          Äter mer och slänger mindre         

Ändå är regionen på god väg mot bättre hälsa. Som exempel nämnde hon sjukhusmaten. Inneliggande patienter får i hög utsträckning välja när de vill äta, och det finns en varierad matsedel att välja på. Den satsningen leder till att patienterna äter bättre, blir starkare och tillfrisknar fortare, samtidigt som allt mindre mat slängs bort.

          1177.se ett problem     

Att komma fram på 1177.se är inte alltid så lätt.

 - I somras var tillgängligheten väldigt dålig, sade hon, men blev bättre under september och oktober. Vi har fullt fokus på dom frågorna nu.

Antalet st-läkare inom regionen har ökat under åren, från 40 stycken för några år sedan till att nu vara uppe i 110. Och 75 procent av dem stannar kvar inom regionen när de är färdiga med utbildningen.

          Alla sjukhus kvar i länet

Alla sjukhus i Sörmland ska finnas kvar i framtiden, betonade Monica Johansson, men var samtidigt inte främmande för en framtid där planerade operationer utförs på ett sjukhus och akuta på ett eller två av de övriga.

När blir regionerna kompatibla med varandra i sina system, löd en fråga, med anledning av att regionernas digitala system inte “pratar” med varandra.

 - Det är ett jätteproblem, sade Monica Johansson, och jag har tagit upp det på regeringsnivå flera gånger.

Text och bild: Eva Dalin