Årsmötet blev glad återträff

Lite drygt 50 personer deltog i årsmötet den 25 augusti - det är inte lika många som det brukar vara men glädjen att återse varandra var stor. Det märktes av sorlet vid kaffeborden.

  • Christina Fenger-Krog hälsas väikommen i styrelsen av ordförande Britt-Marie Rönnbäck.

Ny i styrelsen är Christina Fenger-Krog, som valdes på två år.

Övriga i styrelsen är: Britt-Marie Rönnbäck, ordförande, omval ett år, Annica Åström, Monica Holmberg, Jarmila Magusin och Anders Blomqvist, omval två år.

Kvar i styrelsen till 2022 är: Annette Törling, Karin Hamqvist och Ann Marie Källström.

Nyvalda revisorer på ett år är: Jennie-Ann Winnberg Olofsson och Göran Yngerlöv, båda ordinarie samt Ulla Karlsson och Lars Hansson som ersättare.

Det blev omval av Monika Hammertjärn till Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Ledamot i Regionala Pensionärsrådet är Charlotte Cronberg.

Endast en ledamot till valberedningen kunde väljas vid årsmötet, och det blev Anita Eklöf. Hon efterlyste flera som är villiga att ingå i valberedning.

Det var Anita Eklöf som med van hand ledde årsmötet. Hon gav styrelseledamöterna en eloge för att de ha hållit i och hållit ut under den svåra coronatiden, när planerade möten och aktiviteter tvingats ändras eller skjutas upp.

Medlemsavgiften för 2022 blir oförändrad 350 kronor. Vänmedlem betalar 70 kronor.

Årsmötet ramades in av kören Klangens vackra sång. Marianne Ericson ledde kören.

Text och bild: Eva Dalin