Här finns tips om hjälp och stöd

Äldrepolitiska kommittén har ställt samman en lista över hjälp och stöd som finns att få för äldre.

Det är allt från bostadstillägg till hjälp med sjukresor och boendeanpassning.
Mycket av den hjälp som finns att få måste sökas, från exempelvis kommunen eller landstinget.

  Här finns listan