Äldrepolitik

SPF seniorerna är partipolitiskt neutralt. Men vi arbetar ständigt med att påverka våra styrande politiker i kommun och region i frågor som berör äldre.


I Nyköpings kommun finns det kommunala pensionärsrådet
- KPR. SPF Seniorerna Nyköping utser en av SPF:s fyra representanter i rådet.
I reionen finns också ett pensionärsråd – RPR.
SPF Seniorernas representanter i RPR utses av distriktet.
Om Du har synpunkter och förslag som Du tycker att SPF
seniorerna ska ta upp med politikerna – kontakta gärna någon
i det äldrepolitiska rådet. 
Vi vill gärna få in Dina synpunkter. En del kan resultera i att
vi tar upp dem direkt i resp råd. Andra kan innebära att vi
skriver insändare eller hjälper Dig på annat sätt.

Kommunala pensionärsrådet KPR:

Monika Hammertjärn 070-273 34 37 monika.hammertjarn@bredband.net

Äldrepolitiska kommittén:

Monika Hammertjärn 070-273 34 37 monika.hammertjarn@bredband.net

Ing-Marie Andersson 073-087 44 20 ingmarie45@hotmail.se

Margret Lindqvist 070-399 26 42 margret.lindqvist@telia.com

Britt-Marie Rönnbäck 070-509 05 15 brittmarie.ronnback@telia.com