Hur tillgängliga är svenska seniorers bostäder? Hjälp forskare att mäta!

Hur ser det egentligen ut i din bostad? Har du trappor, trösklar, trånga dörrar? Du kan hjälpa forskare få kunskap om hur vi seniorer bor.

Det är med  projektet Bostadsförsöket som forskare försöker få en bild av hur tillgängliga seniorers bostäder är.

-  Tillgängliga bostäder är något som berör oss alla och jag hoppas att så många som möjligt vill vara med. Ju fler som medverkar från olika delar av landet, desto bättre underlag får vi, säger Susanne Iwarsson.

Med hjälp av en tumstock och en mobilapp besvarar de medverkande frågor om exempelvis dörrbredd och tröskelhöjd. Metoden bygger på över 20 års forskning om tillgänglighet. Resultaten presenteras löpande i en öppen databas som kommer att visa hur tillgängligheten ser ut i olika delar av landet.

               Läs mer