Slottslunch efter måndagspromenaden

Måndagsgruppens trogna skara sökte sig denna vecka utanför stadsgränsen och testade nya stigar i området kring Stjärnholms Slott.

 Efter att ha tassat försiktigt längs strandkanten
alldeles nära vattnet kom vi fram till bryggan vid Lastudden, tog en kort paus och njöt av stillheten.. 
När vi enats om och fastslagit miljöer och fastigheter på andra sidan vattnet vandrade vi tillbaka till den förbeställda och gemensamma lunchen på Stjärnholms Slott.

Text: Annette Törling

Bilder: Birgitta Karlsson