Gruppen äldre blir allt större - därför behövs fler bostäder för just äldre

Det behövs fler seniorboenden och trygghetsbostäder i Nyköping med omnejd, eftersom befolkningen på 65 år och äldre blir allt större. De ska vara handikappanpassade, det ska finns personal där dagtid och det ska också finns utrymmen där man kan umgås, för att minska ensamheten. Det säger Kommunala pensionärsrådet, KPR, i ett yttrande till Nyköpings kommun.


Läs hela yttrandet, som bland annat tar upp byggandet av seniorboende, förtätning av bostadsområden och boendesegregation.