Stort sug för att få spela boule

28 spelare är det absoluta taket, därför har vi tvingats dela upp oss så att vissa spelar måndag och andra torsdag. Vi kan bara köra på varannan bana av de 14 som finns.

 

Då vi bara kan köra på varannan bana av de 14 som finns är spelarantalet begränsat och då vi bara vill spela två mot två
är 28 det absoluta taket.
Av den anledningen har vi tvingats dela upp oss så vissa spelar måndag och andra torsdag.
Vi är nära taket, då listan över spelare innehåller 24 namn på måndag och 26 på torsdag. 

                           Avstånd och handsprit

Vi är noga med att hålla avstånd och alla väntar på sin tur att plocka upp sina klot.
För toalettbesök finns handsprit och Gästabudsboularnas instruktioner.

Text: Bo Östlund