Urban Nyblom berättade om SAAB ANA och bilstaden Nyköping

Starten för hela företaget var en garnaffär på Öster i Nyköping. Verksamheten flyttade till Stockholm och försäljningen drevs i fyra våningar i en fastighet nära Stureplan. Lönsamheten minskade och ett galanteri inköptes.

 

År 1902 förvärvades det hela av Josef Sachs och NK bildades. Lönsamheten var fortfarande dålig och ett beslut att starta möbeltillverkning fattades. I stor konkurrens med andra städer förlades möbeltillverkningen i Nyköping år 1902.

1937 startade ANA (AB Nyköpings Automobilfabrik). Ett samarbete inleddes med många bilfabriker, främst i USA. Bilarna (i delar) fraktades över havet i stora träcontainrar och delarna monterades ihop till bilar i Nyköping. Av virket från containrarna byggdes många sommarstugor och garage, bland annat i Hemgården.

Kriget kom och med det nya problem och då startade ANA lådbilstillverkning så att ingen personal behövde sägas upp. Många tävlingar med lådbilar hölls. Förarna var unga pojkar. Efter kriget återupptogs biltillverkningen. År 1960 köptes företaget av SAAB och SAAB ANA bildades.

Bilder visades på många av de bilmodeller som gjorts i Nyköping. Besök gärna fotoutställningen i Automobilklubbens lokaler i gamla officersmässen vid Skavsta, öppet söndagar kl 12-16.

Tack för en trevlig nostalgitripp.

Text: Siv Blomberg