Välbesökt årsmöte och nya namn i styrelsen

Tre frågor som står högt på agendan inom SPF Seniorerna Nyköping är boende, verksamheter och ensamhet bland äldre. Det framkom vid årsmötet den 19 februari. Ett hundratal medlemmar deltog i årsmötet.

  • Britt-Marie Rönnbäck hälsar Annika Åström välkommen i styrelsen.

Ordförande Britt-Marie Rönnbäck informerade om de tre prioriterade ämnena. Stig Nordqvist, SPF-distriktets ordförande och för dagen mötesordförande, berättade även kort om arbetet med Seniorplan där framtidsfrågor som alltfler äldre som bo kvar i sina hem, en ökande personalbrist samt välfärdsteknik ryms.

En annan fråga som kom upp var hur man skyddar sig från stölder från hemtjänstpersonal och hur svårt det är att få ersättning från försäkringsbolagen "eftersom man lämnat ut bostadens nyckel till hemtjänsten."
Monika Hammertjärn i Kommunala pensionärsrådet, KPR, lovade ta upp frågan med Nyköpings kommun. 

   Årsavgiften 350 kronor

Föreningens ekonomi är bra, meddelade kassören Karin Hamqvist. Det förväntade nollresultatet blev istället ett överskott med 15 500 kronor.

Årsavgiften för 2021 behålls oförändrad på 350 kronor och 70 kronor för vänmedlemmar.

 

    Två nya namn i styrelsen

Styrelsen består av ordförande Britt-Marie Rönnbäck, omval, Ander Blomkvist och Monika Holmberg valda till 2021, Annette Törling, Karin Hamqvist, Ann Marie Källström och Gösta Holzt, omvalda till 2022.

Nya i styrelsen är Annika Åström och Jarmila Magusin. De är valda till 2021.

Innan årsmötet öppnades hölls en parentation över avlidna medlemmar. Sångkören Klangen medverkade med Marianne Ericson vid pianot.

Text och bild: Eva Dalin