Ta ansvar och börja agera för en bättre äldreomsorg nu!

På gott och ont är äldreomsorgen i blickfånget. Pandemin har synliggjort problem, som vi och andra har påtalat under lång tid, här i regionen och i våra kommuner. Både IVO och Coronakommissionen har nu pekat på en rad allvarliga brister.

Så inleds en insändare som publicerats i Södermanlands Nyheter. Undertecknare är bland andra Britt-Marie Rönnbäck, ordförande för SPF Seniorerna Nyköping.

             Läs hela insändaren