Svårighet att läsa? Det finns många hjälpmedel

Besök av Myndigheten för tillgängliga medel, MTM. MTM är en myndighet som få känner till men som uträttar stora saker. Målet är att vi ska ha ett samhälle där läsning är tillgänglig för alla oberoende av vilket handikapp man har.

Myndigheten ger bl.a.ut taltidningar, talböcker, punktskriftsbilder och taktilböcker, (där man känner bilderna). Det finns en mängd hjälpmedel. Gå in på hemsidan, mtm.se och läs vad som erbjuds.

På Punktskriftstjänst kan man få det man önskar översatt till punktskrift.

Legimus är en app för dig med läsnedsättning. Hämta gratis appen i Appstore eller Google play, adress legimus.se/appenlegimus och börja läsa
talböcker eller taltidningar.

En mycket informativ träff där vi fick många bra tips på olika hjälpmedel.

Text: Siv Blomberg