Ordföranden har ordet

För många innebär ett nytt år också nya förväntningar. Kanske har man avgett nyårslöften om ett bättre liv. Eller också räknar man med att det nya året fortsätter i samma gamla hjulspår som tidigare. Men ett nytt är är ändå en möjlighet att börja med nya saker - ex träna eller börja en studiecirkel eller delta i några onsdagsträffar hos oss.

Det vi vet är att vi trots allt går mot ljusare tider. Dagarna blir längre och efter hand kommer också värmen till oss.

Det är mycket som vi tycker är fel och som vi bör försöka göra något åt. Framför allt kanske ålderismen som Barbro Westerholm pratade om på äldremässan i höstas. Det svenska samhället är kanske ett av de få samhällen där äldre inte värderas på samma sätt som yngre. Många gånger kan man uppleva att man inte blir lyssnad på trots att man vet att man kan mycket och har lång erfarenhet. Och visst har det hänt att man upplevt att yngre tror att man inte förstår något.

       Vi har mycket kunskap

Men vi är åldersrika och har mycket kunskap. Det enda är att det kanske tar lite längre tid för oss eftersom kroppen ibland sviker.
Vi måste också få en reell möjlighet att bestämma hur vårt liv ska vara trots att kroppen inte längre fungerar som den ska. Det är en av många äldrepolitiska frågor som vi tar upp i olika sammanhang.

 

       Kom med oss

I vår har vi ett rikt program som vänder sig till olika intressen. Jag hoppas verkligen att Du ska kunna dra nytta av det på många olika sätt. Kom på våra onsdagsträffar, kom med på någon resa och delta i våra studiecirklar. Du har möjlighet att träffa många trevliga personer.  

Britt-Marie Rönnbäck