Vårens första vandring följde vattnet

Vårens första vandring "I stadens närhet" tog med oss på en rundslinga utmed den vindlande Nyköpingsån med start och mål i närheten av Hållet.

  • Vi följde Nyköpingsån. Foto: Gun Johansson
  • Fikarast på Hållet. Foto: Gun Johansson
  • Här har bävern varit framme. Foto: Ulla Gunnarsson
  • Vi följde Nyköpingsån. Foto: Gun Johansson
  • Fikarast på Hållet. Foto: Gun Johansson
  • Här har bävern varit framme. Foto: Ulla Gunnarsson

Åvandringen gav prov på omväxlande natur. Vi gick genom lövträdsdungar och barrskog, över öppna fält och uppför sega backar. I ån samsades gräsänder, krickor och storskrake. Bävern, som också har sitt tillhåll i ån, syntes inte till, men däremot såg vi spår av dess framfart bland trädstammarna på land.
På udden, som går ut i ån mittemot bebyggelsen i Oppeby, tog vi rast.
Vi var 23 vandrare som deltog.

Text: Ulla Gunnarsson

Bilder: Ulla Gunnarsson, Gun Johansson