Betalning årsavgift 2022

I januari kommer din faktura på medlemsavgiften för 2022.

Fakturan kommer från Förbundet! Det innebär att avgiften skall betalas till det bankgironummer, 505-1743, som anges på fakturan.
Årsavgiften är oförändrat 260 kronor enligt beslut på årsmötet2021

Där finns även ett OCR-nummer som du ska använda vid betalning. OCR-numret innehåller bland annat
ditt personnummer.
Näckrosen kan inte ta emot någon betalning, eftersom föreningen numera har Central uppbörd. Alla inbetalningar registreras då av Förbundet, och redovisas
"i klump" till föreningen. Vi slipper alltså hantera enskilda fakturor!