Ut och äta?

Någon gång i månaden går vi ut en kväll och äter tillsammans. Inom kort kommer alla intryck från Restaurangkvällarna att samlas och redovisas för medlemmarna!