Väntjänsten

Ett komplement till kommunens hjälp i hemmet

Vi gör hembesök för samtal, högläsning, brevskrivning mm och kan ge praktisk "fixarhjälp". Vi följer med på promenader och läkarbesök. Dock åtar vi oss inga uppgifter som åligger socialtjänsten.