Styrelse 2021

Vid årsmötet den 30 maj valdes en ny styrelse för 2021: