Ny medlemsförmån

I samarbete med Sveriges Konsumenter och Råd & Rön erbjuds medlemmar i SPF Seniorerna kostnadsfri konsumentväg ledning.