Fullt hus vid månadsträffen

Årets första månadsträff lockade många besökare, lokalen var verkligen fullsatt. Verksamhetschefen för Vårdcentralen i Mariefred, Anders Furuhammar, hade bjudits in för att berätta om Vårdcentralen. Med sig hade han enhetschefen Annika Sandelius.

  • Annika Sandelius och Anders Furuhammar

Programmet inleddes med att Anders Furuhammar presenterade hur verksamheten fungerar nu och vad som kommer att krävas framöver för att möta utmaningarna med såväl ökande antal seniorer och ökad inflyttning till kommunen. Den satsning som utlovats för primärvården har inte räckt till och precis som inom sjukvården i övrigt så brottas man med svårigheter att rekrytera personal. Han garanterade att det jobbas oförtrutet med att förbättra och förenkla både för patienter och personal. Efter presentationen besvarades frågor av Anders och Annika.

Efter kaffe med goda landgångar berättade Björn Lind och Kari Johansson om Frivilligcentralen i Strängnäs kommun.
Läs mer om Frivilligcentralen här