Ivar Lindströms stiftelse

Stiftelsen lämnar tillfälliga ekonomiska bidrag till ålderspensionärer och personer med sjukersättning, som är boende och mantalsskrivna i Strängnäs kommun.

Via stiftelsen går det exempelvis att söka om bidrag för vård, tandvård, glasögon, skor, kläder, hushållsnära tjänster och basutrustning/basmöbler till hemmet.
Stiftelsen har två ansökningsperioder varje år, en utdelning till våren och en till hösten. Inför varje ansöknings- och utdelningsperiod sker annonsering i lokalpressen.
Du kan själv skriva ut stiftelsens ansökan på denna hemsida. Ansökningsblanketten kan också hämtas kommundelskontoret i Mariefred.

För mer information kontakta: Barbro Ekman, 073-936 40 17

Ansökningsblakett Ivar Lindströms stiftelse