Vår lokal

Uppdaterades: 04 maj 2018

Föreningen har flyttat till nya lokaler, där vi kommer att ha samma verksamhet som i våra tidigare lokaler i Stadshuset. Månadsmötena kommer som tidigare att bli i Hörsalen.

Adressen till de nya lokalerna är: Kungsgatan 15, nedre gaveln, 642 60 Malmköping. Varmt välkomna!

 

                                        

Publicerades: 05 september 2017 Uppdaterades: 04 maj 2018