SPF Seniorerna Kiladalen 25 år 2018

Föreningens 25 års jubileum. Inger Frisk berättar hur allt började.

  • Inger Frisk berättar om föreningens 25 år.

Kiladalens SPF förening firar 25 år våren 2018

Det var en gång. Så börjar alla sagor och så även denna. Hösten 1992 tyckte några
personer, Hans Carlsson och Edvin Andersson att det var svårt att jobba för att värva medlemmar när man kände att medlemsavgiften gick till ett förbund där
medlemmarna tyckte att verksamheten var svår att utnyttja. Man önskade att en
delning kom till stånd och att lokala föreningar bildades. På så sätt trodde man att
man skulle kunna öka medlemsantalet. Man skrev då en motion till distriktet med
denna önskan.

Nästa steg var att ett brev skickades ut till personer i Kiladalen som man trodde
skulle vara intresserade av ett medlemskap i en lokal förening. Mötet hölls i
Föreningsborg. På mötet deltog 16 personer samt distriktsordföranden i Sörmland
och Nyköpingsföreningens ordförande. Det informerades om att SPF bildades 1939.
Då var namnet " Sveriges Folkpensionärers Riksförbund" SPRF. Medlemmarna
bestod till stora delar av kommunister och syndikalister. I början av 1940 talet fanns
det ca 500000 ålderspensionärer och många fick så kallat fattigvårdsunderstöd.
Allmän folkpension började betalas ut 1914 till alla som fyllt 67 år. År 1947 fick
fortfarande 16 % av de äldre invånarna pengar från fattigvården. Medlemsantalet
ökade och 1992 fanns 160000 medlemmar. Numera är vi ca 265000 medlemmar.
Antalet seniorer +65 är idag ca 2 miljoner Nyköpingsföreningen hade vid denna
tidpunkt 1000 medlemmar och det ansågs vara för många så man tyckte det var
tillfredsställande att man ville bilda mindre avdelningar. Nu har Nyköpingsföreningen
ca 2000 medlemmar.

På detta möte beslutades att man skulle bilda en SPF förening från den 1/1 1993.
Föreningen skulle heta Kiladalens SPF förening och årsavgiften var 100 kr. Man
beslutade att på det första årsmötet skulle till styrelse väljas 2 medlemmar från varje
församling. Bergshammar, Tuna, Lunda och Kila. Elsa Båverud var sekreterare på
detta möte.

Efter årsmötet blev Hans Carlsson ordförande. Edvin Andersson vice. Greta
Hulterstam sekreterare. Elsa Båverud kassör och Rune Karlsson och Åke Ottosson
styrelseledamöter.

Idag kan vi glädjas åt att Elsa och Bengt-Lennart Båverud, Stig Eriksson och Edvin
Andersson fortfarande är med oss.

Vad hände 1993: Vår finansminister heter Anne Wibble. Hon presenterar en budget
med ett underskott på 160 miljarder och ett sparpaket på 81 miljarder. Tågfärjan Jan
Hewelius sjunker på Östersjön och slår runt och 54 personer dör. Sveriges radio
startar P 4. Bill Clinton blir president. Lasermannen Jan Ausonius åtalas. Det första
tåget passerar Eurotunneln under Engelska kanalen. Ett JAS 39 Gripen plan störtar
vid en flyguppvisning i Stockholm. Ett kuppförsök mot Boris Jeltsin. Tjuvar gör ett hål
i taket på Moderna museet och stjäl tavlor av bland annat Picasso värda 500
miljoner. Pehr G Gyllenhammar avgår då samarbetet mellan Volvo och Renault går
om intet. LO basen Stig Malm avgår efter att han beviljat stora fallskärmar till chefer i
Folksam och BPA. EU-kommissionen meddelar att Sverige får behålla snuset och
Systembolaget. Kriminal vårdens transport central har transporterat ut 28000
utlänningar från Sverige. Några som avled detta år: Lennart Hyland, Kung Baudouin i Belgien, Rolf Björling.

Ja detta var en liten återblick och sammanfattning över hur vår förening bildades och
hur utvecklingen har varit i SPF.

Samt några minnesbilder vad som hände i Sverige och i världen detta år.

Vi utbringar nu ett fyrfaldigt leve för 25-åringen!!!!!

Minnesanteckningar nertecknade av:
Inger Frisk
Svalsta 2018-04-09 

SPF Seniorerna Kiladalen 25 år 2018