Kontaktpersoner 2021

Kontaktpersoner enligt årsmötesprotokoll 2021

 • Kontaktpersoner

SPF Seniorerna Kiladalen

Klicka här för att komma till dokument kontaktpersoner 2021 i pdf.format

Kontaktpersoner enligt årsmötesprotokoll 2021.

Bad/Vattengymnastik

 • Agneta Nilsson 070-5558167

Boule

 • Ansvarig: Sonja Bergström 070-2734221
 • Örjan Ahlin 070-2626373
 • Kjell Karlsson 076-8264646
 • Gudrun Larsson 073-0509575
 • Lennart Söderkvist 072-3225769

Canasta

 • Kenth Carlsson 070-7312689

Distriktets valberedning Utgår

Distriktsstämman ombud

 • Catarina Ekström 070-0380199
 • Sune Nilsson 0155-51071
 • Ulla Wellander 0155-58136
 • Ersättare: Runa Fager 070-6782932
 • Ersättare: Ingegärd Nylund 070-6747406

KPR-ombud

 • Margaretha Roos (4 år, 2019-2022), 072-2410100
 • Ersättare: Birgit Karlsson 070-5550075, SPF Seniorerna Stigtomta-Vrenabygden

Lotteri

 • Birgitta Edestedt 073-6596358
 • Gudrun Larsson 073-0509575

Läkemedel

 • Inger Frisk 070-3617874

Medlemsregister

 • Jan Larsson 072-7037393
 • Biträdande: Inger Frisk 070-3617874

Månadsmöten

 • Bergshammars kommittén
 • Sonja Nilsson 070-3142831
 • Birgitta Carlsson 073-9642151
 • Kila kommittén
 • Birgit Johansson 073-6534544
 • Gunnel Persson 070-3649773
 • Lunda kommittén
 • Inger och Kjell Löfgren 070-3472361
 • Tuna kommittén
 • Helena Nilsson 070-2992087
 • Anna-Maria Eriksson 070-3984151

Pressreferent

 • Månadsmötena: Elisabeth Lindqvist 0702-791192
 • Övriga aktiviteter: Respektive kommittéansvarig

Programkommittén

 • Ansvarig: Helena Nilsson 070-2992087
 • Kerstin Ekström 070-6723204
 • Klas Roos 070-6604073

Rekrytering

 • Hela styrelsen är gemensamt ansvariga

Reseansvariga kortresor

 • Margareta Johansson 070-5878312
 • Leif Johansson 070-5878312

Reseansvariga landskapsresan

 • Vakant

Revisorer

 • Håkan Nilsson 073-3610884
 • Agneta Nilsson 070-5558167
 • Revisorssuppleant: Kerstin Eriksson 076-1058503

Studier/Utbildning

 • Vakant

Styrelsen

 • Ordförande: Catarina Ekström 070-0380199
 • Vice ordförande: Inger Frisk 070-3617874
 • Sekreterare: Elisabeth Lindqvist 070-2791192
 • Kassör: Margareta Karlsson 070-5420151
 • Ledamot: Jan Larsson 072-7037393
 • Ledamot: Lars Gustavsson 076-1330470
 • Ledamot: Bo Pettersson 070-6510594 
 • Ersättare: Ingegärd Nylund 070-6747406
 • Ersättare: Astrid Löfling 070-3890288

Sångledare

 • Björn Lövgren 070-4248900

Trafikombud och brottsförebyggande verksamhet

 • Ansvarig: Kjell Karlsson 076-8264646
 • Biträdande: Kjell Löfgren 070-3472361

Valberedning

 • Sammankallande: Majlis Karlsson 076-8400022
 • Sune Nilsson 070-3142831
 • Bo Karlsson 070-5443789
 • Ulla Wellander 073-0817209

Vandringar

 • Ansvarig: Håkan Nilsson 073-3610884
 • Biträdande: Kjell Karlsson 076-8264646
 • Majlis Karlsson 076-8400022
 • Orvar Norrby 070-2045435
 • Olle Ericsson 073-0774666 

Webbredaktör

 • Ingegärd Nylund 070-6747406