Månadsmöte

Vi kommer inte att annonsera våra månadsmöten i SN under föreningsnytt i fortsättningen. Vid vissa speciella tillfällen kan det ske annonsering i SN. Vi når nästan alla medlemmar med epost och sms som påminnelse inför mötena. Hälsningar Styrelsen

  • Vår möteslokal är här!