Nya föreningsstadgar 220101

Nya stadgar träder ikraft 1 januari 2022.

  • Nya stadgar från 1 januari 2022.