Minnesanteckningar från möte med Anhörigrådet, Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet 210217

Margaretha Roos KPR har varit på ett digitalt möte med KPR och de andra råden 210217.

  • Margaretha Roos