Inbjudan till baskurser i Zoom

Inbjudan till baskurser i Zoom Förbundet bjuder in alla medlemmar till Zoomutbildning.

  • Zoom utbildning

Inbjudan till baskurser i Zoom
Förbundet bjuder in alla medlemmar till Zoomutbildning. Syftet är att öka den
digitala delaktigheten bland våra medlemmar. Genom utbildningarna vill vi nå
målet att alla som vill kunna delta i ett Zoom-möte ska vara rustade för det
liksom de som vill kunna leda ett Zoom-möte ska få verktyg för det.

Digital kurs
Kurserna genomförs via Zoom, som ett webbinarium. Du behöver en dator eller
en surfplatta samt internetuppkoppling. Du behöver inte ha en kamera för att
delta i denna utbildning.

Inbjudan, Anmälan och Kursinnehåll klicka här

SPF Seniorerna