Anpassade rekommendationer 15 juli – ett tredje steg mot större öppenhet

De nya föreskrifterna är ett tredje steg av anpassade begränsningar. Ytterligare två steg av anpassningar, mot allt större öppenhet, kommer att följa. De anpassningar av restriktionerna som gäller från och med den 15 juli berör främst andra verksamheter än SPF Seniorernas.

  • Umgås gärna utomhus

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) kommer att meddela när det är dags för de följande stegen. Du kan följa utvecklingen genom att hålla utkik på regeringens och FHM:s webbplatser. Vi uppdaterar också våra förbundsinterna rekommendationer kontinuerligt så fort föreskrifterna ändras.

Smittläget och gällande restriktioner gör att föreningar och distrikt rekommenderas att enbart genomföra aktiviteter om de kan ske på ett smittsäkert sätt. Aktiviteter ska arrangeras enligt de begränsningar som gäller på aktivitetsorten. Smittskyddsläkaren och länsstyrelsen i din region kan utfärda rekommendationer för just din ort – då gäller dessa i första hand. Är ni osäkra om vad som gäller – rådgör med det regionala smittskyddet.

Fortsätt att hålla avstånd till varandra, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Undvik trängsel, och bidra inte till trängsel. Årsmöten och distriktsstämmor kan genomföras enligt angivna ramar. De kan också genomföras digitalt eller per capsulam.

Detta gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (inga ändringar efter den 1 juli):
Inomhus: max 50 personer
Inomhus sittande: max 300 personer
Utomhus: max 600 personer        
Utomhus sittande: max 3 000 personer
Motionslopp: max 900 personer

Klicka här för att läsa Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller fr.o.m. 15 juli

Klicka här för att läsa om det finns några lokala rekommendationer där du bor

SPF Seniorerna Förbundet