Minnesanteckningar från möte med Anhörigrådet, Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet 210126

Margaretha Roos KPR har varit på ett digitalt möte med KPR och de andra råden 210126.

  • Distansmöte via Teams