Rekommendationer om föreningars och distrikts aktiviteter - uppdaterat 23 april 2021

Nuvarande restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten gäller till och med den 17 maj, om inget annat meddelas. Fortfarande gäller ett absolut tak om högst åtta personer för antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Om föreningen eller distriktet planerar en sådan aktivitet gäller alltså denna begränsning.

  • Hålla avstånd är det som gäller idag.

Det allvarliga smittläget och gällande restriktioner gör att föreningar och distrikt rekommenderas att enbart genomföra aktiviteter om de kan ske på ett smittsäkert sätt. Endast ett fåtal personer ska träffas samtidigt och de ska hålla ett så stort avstånd till varandra som möjligt. Försök att ses utomhus i mindre grupper, håll avstånd. Undvik att träffas inomhus, men om det ändå sker begränsa aktiviteten till så kort tid som möjligt, och håll avstånd. Undvik trängsel, bidra inte till trängsel och om trängsel trots allt uppstår ska munskydd användas.

Årsmöten och distriktsstämmor ska skjutas upp, genomföras digitalt eller per capsulam. Övriga möten ska ske digitalt.

Följ de föreskrifter som Folkhälsomyndigheten beslutar. Smittskyddsläkaren i din region kan utfärda rekommendationer för just din ort – då gäller dessa i första hand. Är ni osäkra om vad som gäller – rådgör med det regionala smittskyddet.

Ställ inte in, ställ om!

Vi ställer inte in – vi ställer om. Håll kontakt med varandra. Ring, skriv, arrangera digitala möten eller ses utomhus i små grupper.
Utomhusaktiviteter är bra för hälsan och gemenskapen, men genomför dem i mindre grupper. Tillhandahåll handsprit för att torka av bouleklot, pennor och annan materiel som flera kommer i kontakt med. Brukar ni vara många som deltar vid promenader kan ni starta i mindre grupper, på olika tider, promenera på olika platser eller erbjuda promenad på flera dagar.

Vaccinerade individer

Den 16 april kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer som anpassats för vaccinerade. De anpassade rekommendationerna riktar sig till enskilda individer och till vården och omsorgen. Avseende vaccinerade framgår att man som individ kan träffa människor från några andra hushåll. I övrigt gäller fortsatt de allmänna rekommendationerna i samhället. I nuläget finns inga förändrade rekommendationer avseende utomhusaktiviteter för större grupper av vaccinerade personer.

Klicka här för att läsa tidningen Seniorens artikel om lättnader för de som vaccinerats

Liksom tidigare gäller att stanna hemma vid minsta symtom, tvätta händerna ofta och noga eller använda handdesinfektion, samt att hosta och nysa i armvecket. Dessa rekommendationer gäller oavsett om deltagarna har vaccinerats eller inte.

Klicka här för att läsa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Klicka här för att läsa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra smitta av covid-19