Välfärdsteknik Bulletinen nr 1, 201022

Inom SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet finns en arbetsgrupp som bevakar Välfärdsteknik i dess vidaste mening.

  • Margaretha Roos är med i arbetsgruppen för Välfärdsteknik

Det vi tycker är intressant, avser vi sprida via en Bulletin med några månaders mellanrum.

Den sprids i distriktet genom det nätverk som finns. Den kommer även att finnas på distriktets hemsida.

Detta är den första utgåvan.

För att läsa första utgåvan av Bulletinen klicka här

Hälsningar Margaretha Roos